Semester Medvind WFM

Sommartider = Semesterschema

kvinna vid vatten

Sammanhängande semester viktig för återhämtningen

1 april innebär nytt semesterår för många svenskar och nya semesterdagar att spendera. I Vismas undersökning* om semester som genomfördes i februari 2022 svarade närmare 30 % av de tillfrågade att de tidigare år inte fått den önskade semesterperioden. Anledningen var svårigheter att pussla ihop arbetsplatsens semesterschema.

Trots att begreppet industrisemester i stort har försvunnit är ändå juli den månad när flest svenskar väljer att ta ut sina semesterveckor. I Vismas undersökning kan man utläsa bland de som svarat att en viss förskjutning har skett och att den populäraste perioden i år är 11 juli – 7 augusti. 

Det finns arbetsgivare som vill att medarbetarna tar ut semester samtidigt, andra lägger mycket tid på att få ihop bemanningen under sommarmånaderna. I undersökningen svarade närmare 36 % att de har svårt att få 4 veckors sammanhängande ledighet. Detta trots att semesterlagen ger den rätten under sommarmånaderna juni-augusti. Om inga andra regler kring semester är avtalade. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna får ut den sammanhängande semestern.

Semesterschema med AI

Att pussla ihop ett semesterschema med papper och penna eller i ett Excelark är kanske inte svårt för en mindre verksamhet. Men ju fler medarbetare och större verksamhet, ju trixigare blir uppgiften.

Ett smart och effektivt sätt som kan underlätta semesterplaneringen kan vara att nyttja den moderna tekniken som schemalägger med AI (Artificiell Intelligens). Medvind WFM från Visma har en smart funktion som heter AutoSchema. Här säkerställs att verksamheten har en person på rätt plats vid rätt tillfälle. Det innebär att systemet föreslår hur verksamhetens sommarschema ska se ut, utifrån uppsatt bemanningsbehov.

Rätt använt får arbetsgivaren inte bara nöjda och glada medarbetare med möjlighet till vila och återhämtning. Schemaläggning med AI spar dessutom både tid och pengar för företaget.

Läs mer om AutoSchema och testa hur mycket du kan spara med AI.

*Undersökningen genomfördes av Visma Enterprise AB i form av en webbenkät under februari 2022. Frågorna  som ställdes var: 1. Ange vilka veckor du planerar att ta semester i sommar. 2. Om du inte fått den semesterperiod du önskat tidigare år, vad berodde det på? 3.Har du, om du vill, möjlighet att ta ut fyra sammanhängande semesterveckor? Sammanlagt svarade 275 personer varav 72 % arbetar inom privat sektor, 23,3 % inom kommun/region/myndighet och 4,7 % inom annan verksamhet.

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.