Lösningar

Tidrapportering

I Agda PS Tid kan medarbetare enkelt rapportera sin arbetstid. För chefer erbjuder systemet en enkel överblick över den tid som använts i olika projekt.
tidrapportering
tidrapportering-mobil
en-del-av-visma-enterprise

Vad är Agda PS Tid?

Agda PS Tid erbjuder flexibel tidrapportering, projektredovisning och förtroendetid, vilket gör det enkelt att hantera arbetstider individuellt via mobil, webb eller terminal. Som chef får du en klar överblick över medarbetarnas tid och kan enkelt följa upp avvikelser och saldo i realtid. Systemet låter dig anpassa projektrapporteringen efter dina behov och dra nytta av förenklad analys med strukturerade översikter. Perfekt för dig som vill planera effektivt och optimera arbetsinsatserna. Låt Agda PS göra tidhanteringen smidig och effektiv för dig och ditt team.

Agda PS Lösningar

Agda PS Tid

22_3725_patter (1)
flexibel-tidrapportering

Flexibel tidregistrering

 • Stöd för både förtroendetid, där endast avvikelser registreras, och daglig in- och utstämpling.
 • Medarbetarna kan enkelt tidrapportera genom mobilen, Agda PS eller tidterminal.
 • Anpassat för individuella arbetstider.
22_80_waves (1)
kontroll-och-överblick

Tydlig överblick

 • Erbjuder chefer och arbetsledare en webbaserad översikt över medarbetarnas arbetstider i realtid. 
 • Gör det enkelt att följa upp arbetstid, arbetstidsförkortning, avvikelser, övertid och semester. 
 • Rapporterad tid sammanställs till kompletta saldon. 
DSC7611_patter
analys

Strukturerad process

 • Smidig och anpassningsbar projektrapportering för medarbetare.
 • Erbjuder ett enkelt och tydligt attestflöde för chefer.
 • Förenklar analysarbetet med strukturerade översikter.

Mer om Agda PS

Har du frågor eller vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Våra experter är redo att hjälpa dig. Ta steget och få personlig service idag!

Funktioner

Så här funkar Agda PS Tid

tidrapportering-mobil
tidrapportering-mobil

Tidregistrering

Den anställde går in och rapporterar tid och avvikelser:

 • Användning av orsakskod.
 • Hantering av datumintervall.
 • Klarmarkering av rapport.
individuell-arbetstid
kontroll-och-överblick

Attestering

Chefen går in och tar upp tidrapporter.

 • Kontrollerar klarmarkerade rapporter.
 • Attesterar tidrapporter.
kontroll-och-överblick

Projektredovisning

Underlättar projektrapportering genom:

 • Veckovisa eller månatliga alternativ.
 • Stöd för flera rapporteringsmetoder.
 • Attestering med tydligt flöde.