Agda PS

Löneoutsourcing

Upptäck hur löneoutsourcing med Agda PS kan förenkla och säkra din lönehantering. Vi erbjuder en problemfri lösning som garanterar korrekt löneberäkning, bokföring och rapportering.

grupp av människor
outsourcing-av-lon

Vad är löneoutsourcing?

Att outsourca företagets lönehantering innebär att överföra en av de mest kritiska stödprocesserna till en extern partner.  Genom att noggrant välja en lämplig leverantör för outsourcing av lönehanteringen kan ditt företag uppnå betydande kostnadsbesparingar. Genom att outsourca lönehanteringen kan du avlasta dina interna resurser och istället lägga större fokus på din kärnverksamhet, vilket även bidrar till minskade utgifter för personal, service och programvara.

Fördelar med att outsourca din lön till Agda PS

robot

ENKELT

Vårt mål är att göra din vardag enklare och tryggare, anpassat efter dina specifika behov och villkor.
puzzle

TRYGGT

Våra tjänster garanterar en problemfri och trygg hantering även under semesterperioder och sjukdomar. 
privacy

SÄKERT

Vi ansvarar för korrekt hantering av bokföring, arbetsgivaravgifter och semesterskuld. Arbetsgivardeklarationer skickas enkelt via säker API till Skatteverket.

Agda PS Outsourcing

Löneoutsourcing när den är som bäst!

22_4906_platter (1)

Kvalitetssäkrat

  • Genom att överlåta er löneadministration till våra kunniga lönekonsulter ger ni oss möjlighet att sköta allt från början till slut.
  • Vi garanterar en effektiv och säker lönehantering varje månad, till en fastställd kostnad, med hjälp av våra kvalitetssäkrade processer.
  • Vi utarbetar tillsammans en årsplan som inkluderar datum för lönekörningar, deadline för godkännande och tidpunkten för utleverans.
22_4867_platter (1)

Tryggt

  • All drift, säkerhetskopiering och förvaltning sköts genom Agda PS egna system.
  • Vi tillhandahåller support för företagets kontaktpersoner med full spårbarhet i ärendehanteringssystemet.
  • Våra webbaserade självbetjäningstjänster för anställda och chefer som behöver attestera, förenklar din arbetsbörda.
DSC6562_platter (1)

Lön den 25:e?

  • Garanterar att löner utbetalas i tid
  • Vi levererar utdata efter godkänd löneperiod med information som bokföring, bankfil, arbetsgivardeklaration, pension och semesterskuld.
  • Rapportering till myndigheter efter varje lönekörning.

Guider & Rapporter

Din guide till löneoutsourcing i fyra delar

Mer om Agda PS

Har du frågor eller vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Våra experter är redo att hjälpa dig. Ta steget och få personlig service idag!