Lösningar

Agda PS Analys

Vill du snabbt kunna skapa rapporter från Agda PS som kan skickas vidare till ledningsgruppen? Med Agda PS Analys är det enkelt att förvandla stora mängder data till värdefulla insikter.
analys-hero
analys-mobil
Bulb

Vad är Agda PS Analys?

Agda PS Analys är ett skräddarsytt analysverktyg för Agda PS som möjliggör snabb och enkel bearbetning av omfattande datamängder från löne- och personalsystemen. Dataöverföringen sker automatiskt, vilket eliminerar behovet av manuella filöverföringar. Verktyget erbjuder standardiserad integration med Agda PS, vilket gör det enkelt att komma igång. Agda PS Analys inkluderar fördefinierade analyser som kan anpassas efter dina specifika behov.

Fördelar med Agda PS Analys

metaverse

ÖVERBLICK

Genom att få en snabb överblick och analys över anställdas närvaro och frånvaro ökar den interna effektiviteten.
coins

Budget

Förbättra din budgetplanering och kostnadskontroll med detaljerad insikt i dina lönekostnader.
longevity

OPTIMERING

Hantera och optimera tidshantering och produktivitet genom noggrann uppföljning av tidstransaktioner. 

Agda PS Lösningar

Agda PS Analys

DSC5736-2_waves (1)
anställda

ANSTÄLLDA

Få en snabb och effektiv överblick över all personal och deras närvaro och frånvaro. Detta förbättrar den interna effektiviteten. Verktyget ger detaljerad information baserat på uppgifter i Agda PS och kan kompletteras med extra information från personregistret.

DATA_SCIENCE_patter

LÖNEKOSTNADER

Förbättra din budgetplanering och kostnadskontroll med detaljerad insikt i dina lönekostnader. Verktyget analyserar företagets lönekostnader och de transaktioner som registreras under Registrera Löner. Få en djupare analys genom att lägga till ytterligare fält från personregistret.

DSC1221_plattern (1)

TID

Hantera och optimera tidshantering och produktivitet genom noggrann uppföljning av tidstransaktioner. Alla tidstransaktioner från Agda PS analyseras här, och timmarna visas oavsett om de är klarmarkerade eller attesterade. Du kan enkelt sortera och filtrera data för att få en detaljerad överblick över dina tidstransaktioner.

_DSC2986_wave (1)

FRÅNVARO

Se minskade kostnader och en förbättrad arbetsmiljö genom att analysera olika typer av frånvaro. Få snabbt en överblick av företagets frånvarostatistik och dra nytta av möjligheten att filtrera och sortera data på flera sätt för en detaljerad analys.

Funktioner

Moduler i Agda PS Analys

Det är möjligt att börja med en modul och sedan successivt lägga till fler efter behov.

anställda-modul
anställda-modul

Anställda

  • Beräknar antalet anställda.
  • Justering för sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro, samt övertid.
  • Komplettera med tex avdelning, personalkategori och anställningsform.
lönekostnader-modul
lönekostnader-modul

Lönekostnader

  • Analyserar företagets lönekostnader.
  • Utökad analys med tex avdelning och anställningsnummer.
tid
tid

Tid

  • Tidregistrering och/eller Agda PS Förtroendetid analyseras här.
  • Filtrera på orsakskoder, tjänsteställe och olika tidsintervaller samt antal, belopp, schemalagd tid, tid som procent av schemalagd tid, och timmar.
frånvaro
frånvaro

Frånvaro

  • Snabb överblick av frånvarostatistik, såsom sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.
  • Filtrera och sortera på t.ex. antal frånvarotillfällen, schemalagd tid  eller karensdag, kort- och långtidsfrånvaro.

Mer om Agda PS

Har du frågor eller vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Våra experter är redo att hjälpa dig. Ta steget och få personlig service idag!