Roller

Agda PS - roller

Agda PS förenklar vardagen för varje yrkesroll inom din organisation. Systemet underlättar allt från lön till HR-processer och stärker strategisk planering genom att tillhandahålla djupgående analyser och insikter.

Automatiskt och smidigt

Agda PS effektiviserar arbetsflödet genom automatisering och är designat för smidig integration med andra system.

Skala upp och ner

Systemet är skalbart, och kan enkelt byggas ut med en mängd smarta tilläggsmoduler för att ge dig alla funktioner du behöver inom lön och HRM.

Flexibel integration

Tack vare flexibla integrationsmöjligheter, inklusive import och export genom API:er, INL, AEM och AIM, anpassar sig Agda PS enkelt till dina behov. 

Roller

Hitta vad som är specifikt för just din roll

Människofigur med ett plus

Lönespecialist

Systemet tillhandahåller detaljerade instruktioner och stöd för att hantera komplexa löneberäkningar och regelverk.

Förenklar administration

För lönespecialister fungerar Agda PS som en daglig arbetsplattform för att:

 • Genomföra lönekörningar.
 • Skapa lönespecifikationer.
 • Hantera individuella lönefrågor.


Huvud som pratar

Lönechef

Lönechefer finner Agda PS särskilt användbart för att effektivisera och automatisera löneprocessen. 

Effektiviserar och automatiserar

Minska risken för felaktigheter med Agda PS - systemet stödjer:

 • Beräkning av löner, inklusive skatter, avdrag, tillägg och ersättningar.
 • Bonusutbetalningar, övertid och semesterersättningar.
 • Att alla anställda får korrekt betalt i tid.Flera personer

HR-chef

För HR-chefer erbjuder Agda PS en helhetslösning för hantering av anställdas livscykler, från rekrytering till pensionering.

Stöttar under hela medarbetarcykeln

Systemet underlättar bland annat administrationen av:

 • Anställningsavtal och personuppgifter.
 • Kompetensutveckling.
 • Frånvarohantering.
Människa vid skärmar

Ekonomichef

För ekonomichefer är Agda PS ett värdefullt verktyg för att säkerställa att företagets lönekostnader hanteras effektivt och korrekt. 

Bidrar med finansiella insikter

Systemet tillhandahåller detaljerad rapportering och analys av lönekostnader:

 • Budgetering.
 • Lönerelaterade kostnader.
 • Prognos av framtida lönekostnader.

Människa vid skrivbord

VD

För VD:n ger Agda PS tillgång till omfattande rapporter och översikt över analyser.

Stärker strategiska beslut

Förbättrad beslutsprocess och garanterad efterlevnad av regelverk.

 • Underlag för beslut om företagets strategiska riktning.
 • Insikter i personalkostnader och effektivitet.
 • Säkerställer att företag följer lagar och regleringar.