Branscher

Agda PS - branscher

Lönesystemet Agda PS förenklar vardagen för företag med 50 eller fler anställda inom en mängd olika branscher. Här kan du läsa mer om hur Agda PS används och skapar en mer automatiserad lönehantering för utvalda sektorer.

Automatiskt och smidigt

Agda PS effektiviserar arbetsflödet genom automatisering och är designat för smidig integration med andra system.

Skala upp och ner

Systemet är skalbart, och kan enkelt byggas ut med en mängd smarta tilläggsmoduler för att ge dig alla funktioner du behöver inom lön och HRM.

Flexibel integration

Tack vare flexibla integrationsmöjligheter, inklusive import och export genom API:er, INL, AEM och AIM, anpassar sig Agda PS enkelt till dina behov. 

Branscher

Mer om alla branscher vi är verksamma inom

Hus

Bygg & Anläggning

Anpassat för en mängd företag inom bygg- och anläggning, oavsett storlek eller projektomfång.

Anpassat och automatiserat

Agda PS förenklar vardagen för dig inom bygg och anläggning, där noggrannhet och tidsplanering är avgörande för att hålla projekt inom budget och tidsramar.

  • Anpassar lönehantering till unika projektbehov och arbetsförhållanden inom byggsektorn.
  • Automatiserar tidrapportering för noggranna och rättvisa löneutbetalningar.
Lastbil

Transport

Agda PS automatiserar och förenklar processerna för allt från lokala åkerier till nationella transportföretag.

Tidseffektivt

Effektiv lönehantering för förare och annan transportpersonal med oregelbundna arbetstider är avgörande för att säkerställa smidig drift.

  • Dynamisk löneanpassning som möter branschens föränderliga krav.
  • Effektiva och stabila kopplingar till TransPA och andra försystem i transportsektorn.
Lagerlokal

Handel & Lager

Agda PS stöder alla typer av handels- och lagerföretag, från detaljhandel till distributionscenter.

Efter dina resursbehov

I handelssektorn är flexibel lönehantering nödvändig för att anpassa sig efter säsongsvariationer och hantera fluktuationer i personalstyrkan.
  • Förenklar administration under högsäsong eller perioder med hög personalomsättning.
  • Säkerställer noggranna och rättvisa löneutbetalningar.
Miniräknare

Finans & Försäkring

Erbjuder hög precision och effektivitet i lönehanteringen för finansiella institutioner, banker och försäkringsbolag.

Nogrannt och analytiskt

Inom finanssektorn är hög precision och noggrannhet i lönehanteringen avgörande för att uppfylla krav och upprätthålla förtroende.

  • Analys och rapportering av personal- och lönekostnader som stöd för strategiskt beslutsfattande.
  • Automatiserad lönehantering vilket minskar risken för fel.
Moln med ett plus i

IT

Löneprocesser som möter de unika behoven hos företag inom IT, från startups i tillväxt till teknikjättar.

Säkert och pålitligt

Agda PS erbjuder flexibla och säkra lösningar som håller jämna steg mot branschens snabba förändringstakt.

  • Flexibel integration till befintliga system för en sömlös upplevelse.
  • Uppfyller datasäkerhetskrav och möjliggör säkra bankfilöverföringar.
Två händer med verktyg

Övriga

Agda PS är ett mångsidigt lönesystem som passar flera olika branscher, allt från service till tillverkning. Systemet anpassar sig för att möta dina specifika behov och förenklar lönehanteringen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Kontakta oss för att få veta mer.