Guider & rapporter

Vem är ansvarig när vi outsourcar lönearbetet?

  • PDF
  • 4 minuters läsning

Är det leverantören som ansvarar för lönen vid outsourcing?

Inte riktigt, men att ha koll på vem som ansvarar för vad är särskilt viktigt inför uppstarten av projektet. För att få ett fungerande samarbete krävs en tydlig fördelning av ansvar och kravställning från båda parter. Läs på vilka krav du som kund kan ställa på din outsourcingleverantör och vem som ansvarar för vad under arbetets gång.

Vi har tagit hjälp av vår löneexpert Jenny Edenberg för att få svar på de fem vanligaste frågorna om hur löneoutsourcing fungerar. 

Ladda ned rapporten genom att fylla i formuläret till höger. Rapporten är del 2 av 4 i vår rapportserie om löneoutsourcing. 

Löneoutsourcing (Del 2)