Guider & Rapporter

Din guide till digitala utlägg och reseräkningar

  • PDF
  • 8 minuters läsning

Spara tusentals timmar och förenkla administration med Visma.net Expense

En effektiv digital lösning kan spara tusentals arbetstimmar varje år, men trots detta hanterar nästan hälften av alla företag sina utlägg och reseräkningar manuellt enligt Vismas Digitala index från 2019. Känner du att tiden bara försvinner när du och dina medarbetare ständigt behöver hantera kvitton – som ska registreras, godkännas och matas in i era system? Tänk om du kunde använda den tiden till mer värdefulla uppgifter istället!

I den här guiden besvarar vi frågor som:

  • Varför ska jag automatisera hanteringen av utlägg och reseräkningar?
  • Hur godkänner jag digitala utlägg och reseräkningar?
  • Vad är bra att tänka på vid val av digital lösning?
  • Hur skapar jag en reseräkning i Visma.net Expense?
  • Hur ser integrationen ut mellan Visma.net Expense och Agda PS?

Ladda ned rapporten genom att fylla i formuläret till höger.  

Visma.net Expense