Lön

Agda PS ger bra stöd åt datadriven HR

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Agda PS ger bra stöd åt datadriven HR</span>

Agda PS ger bra stöd åt datadriven HR

Rapportcentralen, Listgeneratorn och Analys – tre smarta delar av lönesystemet Agda PS som revolutionerar din rapportering

Önskar du att HR ska bli mer datadriven? I så fall måste du låta magkänslan och så-här-har-vi-alltid-gjort stå tillbaka, och istället låta all förbättring utgå från fakta. En förutsättning är förstås att alla chefer – inte bara ledningen – enkelt kommer åt aktuell data och relevanta nyckeltal.

I det här avseendet är lönesystemet Agda PS en guldgruva med inte mindre än tre verktyg som underlättar utvinning, förädling och distribution av data till organisationen. Dessa är: Rapportcentralen, Listgeneratorn och Agda PS Analys.

Låt chefer och ekonomer ta fram siffrorna själva

Skärmbild 2023-11-17 184413

I Agda PS webbgränssnitt kommer användare åt alla rapporter som deras behörighet medger. Det innebär att du som chef kan hämta uppgifterna när du vill och inte behöver störa Lön när du behöver se aktuella nyckeltal för din grupp, ta del av en övertidsjournal eller en jubileumslista. 

Lönekonsulten bestämmer behörigheten och vilka roller som ska ha tillgång till vilken information. Arbetet underlättas ytterligare av att Rapportcentralen möjliggör rapportering på koncernnivå samt att listor som särredovisning arter underlättar avstämningsarbetet.  
Tips! Ge varje chef tillgång till samma lista, så blir det enkelt att jämföra olika avdelningar

Bygg egna rapporter – precis som du vill

Med Agda PS verktyg Listgeneratorn bygger du egna listor från grunden eller anpassar befintliga.  Kursen där vi lär ut Listgeneratorns grunder kallas internt för “Aha-utbildningen”. Detta eftersom många utbrister just det när de förstår hur vardagen kan förändras. Exempel på en sån rapport är “Avstämning aktuell lön” som listar alla transaktioner och underlättar felsökningen i samband med lönekörningen. De rapporter du skapar för övriga verksamheten går i de flesta fall att dela via Rapportcentralen.

Analysverktyget med kortast möjliga startsträcka

Agda PS Analys är ett skräddarsytt analysverktyg som processar stora mängder data och ger alla chefer möjligheten att utifrån sin behörighet kunna vrida och vända på siffrorna, för att följa upp den egna verksamheten i realtid. Färdiga analyser och det faktum att ingen uppsättning krävs, gör att du snabbt kommer igång och får ökad kontroll samt bättre beslutsunderlag.

Läs mer om vårt analysverktyg här

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.