Lön

Månatlig lönerapportering i Fora 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Månatlig lönerapportering i Fora 2024</span>

Månadsrapportering till Fora ger dig bättre kontroll och större avkastningsmöjligheter

Från och med 2024 måste lönerna för alla anställda arbetare rapporteras till Fora varje månad. Vad innebär det för dig som arbetar med lönehantering? Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

Vad innebär den nya månadsrapporteringen till Fora?

Från och med 2024 måste löne­­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier rapporteras in varje månad till Fora. Att arbetare får sina pensions­premier för Avtalspension SAF-LO överförda varje månad, på samma sätt som tjänste­männen får idag, innebär större möjligheter till avkastning. Det innebär också möjligheter till en mer effektiv process då Forarapporteringen kan synkas med annan månatlig rapportering. 

Du som lönehanterare får bättre kontroll eftersom du får en faktura med den faktiska kostnaden, istället för enbart en preliminär summa. Dessutom underlättar det för arbetsgivaren som varje månad får en faktura med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänste­pension. 

Vad betyder den nya uppmärkningen?

Förutom månadsrapporteringen införs en ny upp­märkning av arbetarna. Senast i samband med den första månatliga löne­­rapporteringen 2024 måste alla som definieras ”Arbetare” få en ny upp­märkning för att lönerapporten ska godkännas. Det är därför viktigt att uppdelningen av alla anställda i kategorierna arbetare, tjänstemän och företagare stämmer. Om någon rapporteras i fel kategori, påverkas deras tjänste­pension och försäkringsomfattning.

Du kan behöva se över uppmärkningen vid nyanställningar, förändrade arbetsuppgifter, eller vid ändringar i kollektivavtalet. När någon slutar eller får helt nya arbetsuppgifter behöver du även ange slutdatum för uppmärkningen i rapporteringen. Då kan beräkning, debitering och premieöverföring justeras eller upphöra helt.

När sker månadsrapportering av löner för tjänstemän?

Övergången till månadshantering är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Därför har övergången delats upp i två steg. I ett nästa, framtida steg införs därför även månatlig löne­­rapportering och fakturering av de försäkringar för tjänste­män som tecknas via Fora. Det sker senast 2026.

Vad behöver jag tänka på framöver?

Februari: I början av februari öppnar Fora sina E-tjänster och rapportering, och då finns det möjlighet att hämta FOK-koder.

Mars: Löner för januari och februari ska vara rapporterade senast 31 mars. Därefter ska lönerna vara inrapporterade den sista dagen i månaden efter att de betalats ut.

Läs vidare om månatlig rapportering på Foras hemsida.

Med den kommande övergången till månatlig rapportering till FORA 2024, är det avgörande att ditt lönesystem är redo för förändringen. Så, är du redo för den nya FORA-rapporteringen?

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.

Relaterad läsning

Missa inte dessa artiklar