Lön

Är du också ute och cyklar på jobbet?

personer vid cykel

Är du också ute och cyklar på jobbet?

Förändrade skatteregler för förmånscykel ger en skattelättnad som började gälla den 1 januari i år. Nu kan fler få möjligheten att cykla till och från jobbet.

Nu vill regeringen att vi ska cykla mer till och från jobbet. Att cykelpendlingen ska öka. Förändringar i skattereglerna för förmånscykel innebär en skattelättnad som började gälla den 1 januari i år.

Om en arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk för sina anställda kan detta från och med i år delvis erbjudas skattefritt. För att skattefriheten ska gälla krävs det att några förutsättningar är uppfyllda. Bland annat att erbjudandet riktar sig till samtliga stadigvarande anställda.

Vad är en förmånscykel?

En förmånscykel är en cykel som arbetsgivaren köper eller leasar och som du som anställd kan använda i tjänsten och/eller bara privat. Förmånen ska beskattas av dig som anställd och företaget ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Förmånsvärdet bör vara samma för dig, oavsett om din arbetsgivare äger eller leasar cykeln. Då kan förmånen beräknas utifrån en uppskattad värdeminskning. Kostnaden för dig som anställd blir då lägre än om du köper cykeln själv.

Från 1 januari 2022 finns  nu en skattelättnad som innebär att cykelförmånen endast ska beskattas för den del som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. Reglerna gäller för både vanliga cyklar och elcyklar men inte för elsparkcyklar.

Om du som anställd betalar för cykeln från din nettolön (lön efter skatt) minskar förmånsvärdet. En betalning genom bruttolöneavdrag minskar däremot inte förmånsvärdet.

Får du cykeln i gåva från din arbetsgivare, då ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten.

Så här beräknar du förmånen för en vanlig cykel

(Källa: Skatteverkets webbsida)

Anna får använda sin arbetsgivares cykel privat. Cykelns marknadsvärde är 5 000 kronor och den beräknas hålla i sex år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer för 300 kronor under året.

 • Värdeminskning (5 000 kronor ÷ 6 år): 833 kronor
 • Tillbehör, service, reparationer: 300 kronor
 • Kapitalkostnad (5 000 x 1,23 procent): 61,50 kronor
  Kapitalkostnaden beräknas till marknadsvärdet (inköpspriset) för en ny cykel x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.
 • Statslåneräntan (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.
 • Förmånsvärdet för ett helt år blir 1 194,50 kronor (833 + 300 + 61,50)

Eftersom förmånsvärdet är under 3 000 kronor behöver Anna inte betala skatt för förmånen.

Så här beräknar du förmånen för en elcykel

(Källa: Skatteverkets webbsida)

Emma får använda sin arbetsgivares elcykel privat. Cykelns marknadsvärde är 15 000 kronor inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

 • Värdeminskningen för cykel och batteri beräknas till 20 procent x 15 000 kronor:
  3 000 kronor
 • Tillbehör, service, reparationer: 600 kronor
 • Kapitalkostnad (15 000 x 1,23 procent): 184,50 kronor
  Kapitalkostnaden beräknas till marknadsvärdet (inköpspriset) för en ny cykel x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.
 • Statslåneräntan (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.
 • Förmånsvärdet för ett helt år blir 3 784,50 kronor (3 000 + 600 + 184,50).

Eftersom förmånsvärdet är över 3 000 kronor ska Emma beskattas för cykelförmån med 784,50 kronor (3784,50 – 3 000).

I beräkningen av förmånsvärde för en elcykel bör man även ta med batteriet när man beräknar värdeminskningen. Normalt kan en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde, inklusive batteri, användas för elcyklar.

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.

Relaterad läsning

Missa inte dessa artiklar