Lön Semester

Strax dax för semesterårsskifte

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Strax dax för semesterårsskifte</span>

Strax dax för semesterårsskifte

I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

Vad är skillnaden mellan intjänandeår och uttagsår?

Intjänandeår är när semesterdagar och semesterlön tjänas in, dvs 1 april 2022 – 31 mars 2023. Uttagsår är när de intjänade semesterdagarna tas ut, dvs 1 april 2023 – 31 mars 2024.

Vid semesterårsskifte görs en semesterberedning för att beräkna nya semesterdagar.

Allt som påverkar semestern för den anställda ska finnas registrerat i lönesystemet fram till 31 mars. Därefter räknar du fram de anställdas nya semesterdagar, den nya semesterlönen och gör om eventuellt kvarvarande semesterdagar till sparade dagar för det nya semesteråret. Det är alltid en god vana att kolla aktuella kollektivavtal som en förberedelse.

Tänk också på att kolla upp vad som är semestergrundande frånvaro och checka av att inställningarna i ditt lönesystem är uppdaterade. Semesterlagen reglerar vilken frånvaro som är semestergrundande. De vanligaste är sjukdom, som är semestergrundande 180 dagar under ett helt intjänandeår. Föräldraledighet 120 dagar per barn.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till, att den anställda tar ut semesterdagarna som inte får sparas. Och det ska ske innan den 31 mars. Om en anställd har en semesterrätt på 25 dagar, så får hen spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte. Sparade dagar kan sparas i max 5 år. 

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.