HR Dialog

Lyckas med din talangutvärdering

Personer i mötesrum

Lyckas med din talangutvärdering

En talangutvärdering är ett verktyg som hjälper dig och ditt ledningsteam att förstå hur dina anställda bidrar till organisationens framgång. Genom att bedöma deras prestationer, potential och andra relevanta faktorer får ni en tydligare bild av hur väl deras förmågor matchar företagets behov. En talangutvärdering ger en bra grund för att diskutera den anställdas utveckling med HR och andra chefer på ett öppet och konstruktivt sätt.

Vad är syftet med en talangutvärdering?

Syftet med en talangutvärdering är att säkerställa att varje anställd är rätt placerad inom organisationen så att den kan prestera som bäst. Resultaten från utvärderingen kan sedan leda till initiativ som främjar den anställdes utveckling och diskussioner om befordran, utvecklingsprogram eller andra åtgärder som stärker kompetensen. En väl genomförd talangutvärdering kan hjälpa att:

  • Fastställa om en anställd är rätt placerad.
  • Bedöma lämpligheten för befordran, både vertikalt (från junior till mellannivå) och horisontellt (specialisering inom nuvarande roll).
  • Identifiera behov av nya utmaningar.
  • Lokalisera och åtgärda områden där en anställd underpresterar.
  • Avgöra vilka anställda som bör få lönejusteringar baserat på deras prestation.
  • Bedöma lämpligheten för ledarskaps- eller talangutvecklingsprogram.

Värdesätt mångfald och individuella bidrag

Det är vanligt att diskussioner kretsar kring vilken "box" en anställd passar in i. Istället bör syftet med talangutvärderingar vara att lyfta fram olika perspektiv av vad den anställde bidrar med och på så sätt främja konstruktiva samtal på ledningsnivå. Även om det är viktigt att föra dialoger om och med anställda, bör talangutvärderingar främst användas för att underlätta interna diskussioner om anställda, som kan ligga till grund för mer tydliga och effektiva utvecklingssamtal. 

Jack Welch, tidigare VD för General Electric, är känd för att ha tillämpat talangutvärderingar på ett mycket rakt och bestämt sätt. Han använde sig av utvärderingen för att identifiera de tio procent av medarbetarna som presterade som bäst respektive som sämst, där den ena gruppen belönades och den andra gruppen riskerade att avskedas.Om än effektivt så ignorerar metoden det faktum att alla medarbetare besitter potential i någon form. En mer korrekt talangutvärdering skulle titta på varför personerna inte presterar som förväntat; vad som behövs för att förbättra deras prestation och om det kanske finns en annan roll som skulle passa dem bättre.

Främja medarbetarnas och företagets framgång

Talangutvärderingar är vanliga i många företag, men tyvärr glöms resultaten ofta bort så snart processen är avslutad. Det är olyckligt, eftersom syftet med en talangutvärdering är att främja både medarbetarnas och företagets framgång, inte enbart för att samla in data. För att vara effektiv måste en talangutvärdering bidra till att medarbetarna känner sig rätt placerade och bekväma i sina roller.

En välgjord talangutvärdering tillhandahåller viktig information som kan användas i samtal med medarbetare om deras utveckling. Målet är att hjälpa varje medarbetare att prestera som bäst, vilket i sin tur leder till att företaget ständigt förbättras och växer. Ett effektivt sätt att genomföra talangutvärderingar är att använda ett specifikt program eller verktyg, såsom Dialog. Detta verktyg underlättar bedömningen av medarbetarna baserat på fastställda kriterier och ger en klar översikt över resultaten, vilket förenklar förståelsen för varje medarbetares bidrag och utvecklingsmöjligheter.

Kartlägg dina talanger med Dialog

Dialog förenklar processen för att skapa och genomföra talangutvärderingar. Som chef får du en påminnelse via e-post i god tid innan det är dags att slutföra utvärderingen. Programmet ger dig sedan en översikt över alla medarbetare som ska utvärderas, och du kan bedöma dem baserat på förutbestämda kriterier inom organisationen. Det finns även möjlighet att lägga till kommentarer för varje poäng du tilldelar.

När utvärderingen är klar ger Dialog dig en tydlig visualisering över teamets samlade talang. Denna översikt inkluderar inte bara resultat från utvärderingen utan även de personliga mål och den feedback som medarbetarna har fått. Viktigt att notera är att andra chefer eller medarbetare inte kommer att kunna se de specifika poängen eller resultaten av utvärderingen, vilket upprätthåller konfidentialiteten i processen.

Genom att använda Dialog kan du säkerställa en mer systematisk och strukturerad hantering av talangutvärderingar, vilket underlättar identifiering av utvecklingsområden och talanger inom företaget. Detta stödjer kontinuerlig utveckling och hjälper till att driva din organisation framåt.

Läs mer om Dialog här. Lär dig arbeta mer effektivt med målstyrning och medarbetarundersökningar genom att se våra kommande och tidigare webbinarium om Dialog här

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.