Lön HR Semester

Semesterfrågor - Fem vanliga dilemman

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Semesterfrågor - Fem vanliga dilemman</span>

Semesterfrågor - Fem vanliga dilemman

Under sommaren går många arbetsplatser ned i tempo och de flesta tar semester. Enligt semesterlagen har alla medarbetare rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under huvudsemesterperioden (juni till augusti). Det brukar dock dyka upp en del frågetecken under just dessa veckor. 

1. Har medarbetare rätt att avbryta sin semesterledighet för sjukdom? 

Ja, vid sjukdom ska medarbetaren följa era interna riktlinjer för sjukskrivning under semestern. Saknas det interna rutiner ska sjukfrånvaron anmälas senast den första dagen medarbetaren skulle vara tillbaka i arbete. Den planerade semesterledigheten byts mot sjukfrånvaro istället och den anställda har rätt till ersättningssemester när verksamheten tillåter det. 

2. Hur hanterar vi medarbetare som kombinerar semesteruttag med deltidsfrånvaro? 

Är det varaktig frånvaro på deltid som löper samtidigt som semesterledigheten ska frånvaron dras även under semesteruttaget. Den anställda kan t.ex vara sjukskriven på 50% och arbeta 4 timmar per dag och samtidigt ta ut semester. Det går åt en hel semesterdag för varje dag medarbetaren tar ut semester, även om personen endast skulle ha arbetat 4 timmar på grund av sin sjukskrivning. För den uttagna semesterdagen ska den anställda få en hel dags semesterlön. 

3. Föräldralediga medarbetare vill inte ta ut sin semester, måste de?

Ja, tids nog. För de som har en pågående föräldraledighet på heltid som löper under huvudsemesterperioden kan det finnas regler i kollektivavtal gällande uttag av semester som i sådana fall ska följas. Finns inga sådana regler är det mest vanliga att föräldraledigheten fortlöper och att den anställda tar sin semester när hen återgår i arbete. Enligt semesterlagen ska alla ta ut 20 betalda semesterdagar varje semesterår för att därefter ha rätt att spara semesterdagar. En medarbetare som varit föräldraledig från januari till augusti behöver alltså ta ut upp till 20 betalda dagar (förutsatt att medarbetaren har så många av årets betalda semesterdagar) när hen återgår i arbete under det som kvarstår av semesteråret. 

4. En medarbetare vill kunna gå in och arbeta lite då och då under sin semester? 

Medarbetaren kan inte ensidigt bestämma att/när hen ska gå in och arbeta, det måste i sådana fall ske genom en överenskommelse med arbetsgivaren och enligt de regler som kan finnas kopplat till detta i ert kollektivavtal. Huvudregeln är att medarbetare ska vara lediga under sin beviljade semesterledighet. 

5. Medarbetare som inte tagit ut 20 betalda semesterdagar?  

Efter septembers lönekörning är det bra att ta ut en lista och kontrollera att alla medarbetare tagit ut 20 betalda semesterdagar, och i de fall man inte gjort det- att det finns en plan för när de ska tas ut. Chefer med medarbetare som varken tagit ut 20 betalda semesterdagar eller har en plan för när dessa ska tas ut behöver tillsammans med den anställda komma överens om när semestern ska förläggas. 

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.

Relaterad läsning

Missa inte dessa artiklar