Lön Analys

Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten</span>

Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten

Beslut som grundar sig på ett evidensbaserat arbetssätt utifrån forskning och systematisk dataanalys, ökar sannolikheten för att resurserna sätts in där de gör som mest nytta.

Tänk dig att du blir sjuk och går till vårdcentralen. Där blir du erbjuden tre möjliga behandlingar, men ingen kan rekommendera vilken som fungerar bäst. Inte helt OK – eller hur!?

Tack och lov händer det sällan eftersom svensk sjukvård är evidensbaserad. Det betyder att du behandlas enligt den bästa tillgängliga kunskap som genererats från forskning och klinisk erfarenhet. Att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt är inte bara förbehållet vården, utan går att anamma framgångsrikt i alla typer av verksamheter.

– Att jobba evidensbaserat i såväl beslut som operativt ger ökad kontroll och bättre stöd för att sätta rätt strategier, säger Brian Ye, dataanalytiker på Visma.

Felaktig data kan få förödande konsekvenser

Hur vet du till exempel vilka åtgärder som är rätt att sätta in om kunderna börjar svika? Brian Ye förklarar att ett evidensbaserat förhållningssätt handlar om att ta del av eventuell forskning på området samt att utgå från den egna verkligheten. Det gör du genom att använda data/evidens för att verifiera om olika påståenden stämmer. I fallet med de sviktande kunderna behöver du sannolikt även definiera vad lojalitet innebär för din bransch. Ju fler relevanta parametrar du väger in som avgör en viss tendens, desto bättre analys.

– På så sätt kan du jobba smartare, men det tar ofta på tok för lång tid att sammanställa bra analyser. Besluten måste kunna fattas snabbt. Idag finns digitala verktyg som löser den biten, de eliminerar dessutom den mänskliga faktorn och säkerställer systematik i analysarbetet. Att presentera felaktiga data kan få förödande konsekvenser, säger Brian Ye.

Öka möjligheten att analysera HR- och lönedata

Den enskilda faktor som påverkar verksamhetens utveckling allra mest är människorna som arbetar i organisation. Ändå har långt ifrån alla evidensbaserat sina HR-insatser. För att veta hur effektivt resurserna används behöver du till exempel kunna mäta hur satsningen på friskvård påverkar relevanta hälsoparametrar.

Statistik som aldrig blir läst saknar värde

– Ett generellt problem med data från HR- och löneavdelningen är att endast ett fåtal personer har tillgång till den. Ett analysverktyg med behörighetsstyrning löser det problemet.

Användarvänlighet och bra grafik är ytterligare två viktiga krav du bör ställa vid val av analysverktyg.

– Statistik som aldrig blir läst saknar värde, oavsett hur bra den är, säger Brian Ye.

  • Ge organisationen möjlighet att snabbt fatta rätt beslut
  • Kom igång direkt med fördefinierade analyser
  • Minska löneavdelningens administrativa börda

Läs mer om Agda PS Analys – första steget mot ett evidensbaserat arbetssätt.

cta-newsletter

Nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Fyll i din mail så börjar vi skicka ut nyhetsbrev till dig.